STUDNE

VŔTANIE STUDNI SO ZÁRUKOU NA MNOŽSTVO VODY A HĹBKU STUDNE AŽ DO HĹBKY 370m

PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU VÁM NA POZEMKU VYTÝČIME PRAMEŇ SPODNEJ VODY „URČÍME MIESTO HĹBKU A VÝDATNOSŤ PRAMEŇA“

NA STUDNI VYBUDUJEME ŠACHTU, STUDŇU VYSTROJÍME ČERPACOU TECHNIKOU – „STUDŇA NA KĽÚČ“

ROBÍME ZARUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS DO 48 HODÍN OD NAHLÁSENIA PORUCHY

 

HĹBKOVÉ VRTY PRE TEPELNÉ ČERPADLÁ

VŔTAME VRTY PRE TEPEĽNÉ ČERPADLÁ Zem – Voda AŽ DO HĹBKY 150m

VRTY VYSTROJÍME NORMOVANÝM KOLEKTOROM PODĽA POŽIADAVKY ZÁKAZNÍKA:  
PE-100, PE-100RC alebo PE-XA

PO NAVŔTANÍ A VYSTROJENÍ CELÝ VRT ZAINJEKTUJEME – VYPLNÍME BENTONITOVOU ZMESOU PRE IDEÁLNU TEPELNÚ VODIVOSŤ MEDZI HORNINOU A KOLEKTOROM